זישע ויינפער
משורר
המשורר זישע ויינפער נולד בטריסק בשנת 1892. אביו שימש כחזן בחצרו של הרבי רב לייביניו. בילדותו למד בחדר ובהמשך למד בישיבות-בריסק ורובנו.בגיל שש עשרה החל בלימוד השפה הרוסית ולימודים כלליים. בגיל צעיר שלח ידו בכתיבת שירה. ברצותו להתקדם בכתיבה עבר לגור בוורשה. למחייתו עסק במלאכות שונות, פיזיות והחל לעסוק בהוראה בבית ספר. בשנת 1913 פורסם בכתב עת ספרותי, שירו הראשון "דאס יידישע פאלק"(העם היהודי) מאז הופיעושיריו בכתבי עת ובמאספים ספרותיים שונים. ויינפער שהה בוורשה ויצר בה שנים אחדות ,ובחיפוש כר לפעילותו היגר לארצות הברית. בשנת 1918 עורך ויינפער את הירחון "דער אנהויב" (ההתחלה) שריכז סביבו משוררים ויוצרים צעירים. הירחון פסק מלהופיע עם התגיסותו של ויינפער ללגיון העברי בארץ ישראל. הוא שהה בארץ ישראל שנה וחציוחזר לארצות הברית. כאן הוציא במשך כחמישה חדשים כתב עת סיפרותי"ביים פייער"(עי' המדורה) בשנת 1920 הופיע קובץ שיריו בן 98 עמודים. בהוצאת בצלאל ניו-יורק. שם הקובץ:"פון אונדזער לאנד"(ממולדתנו) שהמשורר הקדיש אותו לזכר חבריו בלגיון העברי ששהו עימו בארץ ישראל ממרץ1918- אוקטובר1919. כן הוסיף הקדשה לזכר אימו שכה אהב.(נספתה בשואה) בשנת 1929 ערך סיבוב הרצאות בערי פולין ,במהלכם ביקר ושהה מספר שבועות בטריסק .יזם וריכז פעילות תרבותית סיפרותית בהם נטלו חלק רוב הנוער וצעירי העיירה. בהשתתפותם של בונדיסטים רבים וצעירים. חג היה בעיירה:משורר ידוע בן העיירה שיוצר בשפת יידיש ובו בזמן ציוני מסור ואקטיבי. בארבעים שנות יצירתו הנציח ויינפער ת הווי החיים היהודיים בעיירה טריסק,תרבותה ,שפתה, חלומותיה...שכה חרד לקיומה.